Wij zorgen voor high impact in vitaliteit met een out-of-the-box denkwijze en een grenzeloos positieve benadering die wetenschap en praktijk op unieke wijze bij elkaar brengt.

Als ontwikkelaar

Wij ontwikkelen knelpunten in vitaliteit naar nieuwe kansen. Pragmatisch, high-level en gericht op een maximale impact. Met Quick Wins en duurzaam resultaat. Voor de persoon en voor de organisatie.

High-impact trainingen

De basis van elke training is de samenhang van Cognitie – Gedrag – Motorische Ontwikkeling (CoGMO). Daardoor ontstaat een uniek, efficiënt en effectief format. Moderne technieken uit Serious Gaming dragen bij in beleving, motivatie en retentie.

Praktische opleidingen

Onze expertise dragen wij over aan professionals en non-professionals. Daarvoor hebben wij meerdere modules en leertrajecten ontwikkeld met verschillende niveaus en gericht op verscheidene thema’s.

CoGMO is baanbrekend voor elk trainingsvraagstuk.

Cognitie

De ontwikkeling van cognitie is gericht op neurogenese, het stimuleren van nieuwe hersenverbindingen. Hierdoor worden de executieve functies impuls beheersing, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit verbeterd. Dit optimaliseren wij door actieve bewegingen te combineren met ongebruikelijke denk- en reactieprocessen.

Gedrag

De ontwikkeling van gedrag komt voort uit de cognitieve en motorische trainingen waarin grensverleggende, individuele en collectieve trainingen bijdragen aan het verbeteren van sociale interactie, expressievaardigheid, mentale weerbaarheid, eigenregie, het terugdringen van niet-functionele angsten en dwangneuroses.

Motoriek

De motorische ontwikkeling is gericht op de executieve functies stabiliteit, agiliteit, kracht en uithoudingsvermogen. Vasculaire en krachtoefeningen stimuleren de neurogenese en de angiogenese. Deze laatste vormt de basis van het vernieuwen van bloedvaten en spieren. Daarmee wordt bijgedragen aan de reductie van acute en chronisch fysieke problematiek.

Serious Gaming

Ter ondersteuning zetten wij moderne toepassingen in vanuit de gaming industrie. Virtual Reality, Silent Disco, Embedded Fitness en Smart Wall. Maar ook interactieve storytelling en Live Stratego maken het mogelijk om ogenschijnlijk saaie trainingen extra aantrekkelijk te maken. Zij werken grensverleggend, motiverend en stimuleren het uitvoeren van herhalingsoefeningen.

CoGMO is er voor iedereen! Focus en impact van elk thema maakt het mogelijk trainingen in te richten naar individuele wensen.

CoGMO als flexibele blend

Bij de een versterkt cognitie de motorische ontwikkeling, waar voor een ander juist het tegenovergestelde moet gelden. Waar de ene training is gericht op het reduceren van kwetsbaarheid, is de andere training juist gericht op de optimalisatie van vaardigheden. Als flexibele blend, hebben wij CoGMO doorvertaald in trainingsprogramma’s voor verschillende domeinen gericht op specifieke doelgroepen.

Onderwijs

Voor de boven- en onderbouw van het primair onderwijs hebben wij Gaining ontwikkeld vanuit ‘bewegend leren’ voor rekenen en taal. Hiervoor zijn een 10-tal modellen beschikbaar, zoals storytelling, quiz en Live Stratego. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze methode leerachterstanden terugbrengen.

Voor neuro-divergente leerlingen (zoals hoogbegaafd en autisme spectrum stoornis) is het specifieke programma Bovenwijs beschikbaar die vooral is gericht op de individuele behoefte aan motorische en gedragsontwikkeling. De intensiteit kan variëren van 8 tot 16 uur per week. Dat kan bij ons, in ons expertisecentrum, of op de eigen school en vindt in beginsel plaats in groepen tot 12 deelnemers.

Zorg

Wekelijks bieden wij aan deelnemers met een licht verstandelijke beperking een 3 uur durend programma FeelClub aan dat bestaat uit trainingen, spel en lunch. Bij hen gaat het om het bevorderen van motorische vaardigheden en zelfredzaamheid in een ongedwongen setting.

Voor specifieke cognitieve problematiek bij deelnemers met dementie, NAH of het Syndroom van Down hebben wij het programma MindFit beschikbaar. Dit zijn korte programma’s van 30-45 minuten waarin rekening wordt gehouden met het beperkte bevattingsvermogen van de deelnemers. Voor dementerenden streven wij een vertraging in de cognitieve degeneratie na.

Voor (vooral) jongeren die worden ondersteund op psychosociaal of pedagogisch vlak bieden wij in het verlengde van de professionele behandeling in groepsverband het programma MentalFit aan.

Sociaal

Voor deelnemers die zich voorbereiden op Maatschappelijke Diensttijd is het programma Xperience. Deze bestaat uit 3 delen: een uitgebreide nulmeting met analyse en advies, 3 maanden zelfstandig trainen en ter afsluiting een exit-meting. Doel is de deelnemer te stimuleren om zelfstandig en gedisciplineerd vanuit intrinsieke motivatie voortgang te bewerkstelligen.

Met BuurtFit bieden wij CoGMO aan bij senioren, kinderen en ladies. Zo dichtbij mogelijk in de eigen buurt en tegen relatief lage – sociale – tarieven. Doel is een laagdrempelige toegang tot bewegen en het bevorderen van de algemene fitheid.

Andere domeinen

Naast de eerder genoemde domeinen zijn er meer mogelijkheden waar CoGMO een welkome aanvulling is op bestaande trainingen. Vooral bij functies waarin planning, coördinatie, impulsbeheersing, fysieke vaardigheden, stress en sociale interactie een rol spelen. Te denken valt aan brandweerlieden, politieagenten, ambulancebezetting en militairen. Voor elk van hen is op een eenvoudige manier CoGMO op maat te maken.

Om de doelgerichtheid van trainingen te borgen, hebben wij milestones gedefinieerd. Ons Digitale Informatie & Analyse Systeem registreert, analyseert en adviseert.

Testprogramma

Het testen gebeurt met een brede scope en vast format. Het betreft:

  • Lichaamssamenstelling
  • Stabiliteitsfuncties (7)
  • Primal Moves (7x coördinatie)
  • Algemeen (Agiliteit, Hart- en Longfunctie en uithoudingsvermogen)
  • Cognitie
  • Facultatief: Primal Moves (7x kracht en 7x snelheid)

Registratie, Analyse en Advies

De testresultaten worden gerelateerd aan doelgroepspecifieke normen en worden uitgedrukt in een prestatiescore, zelfstandigheidsscore (bewegen zonder hulp) en kwaliteitsscore (veilig bewegen). De testresultaten worden geregistreerd in DIAS. Aan de hand van die registratie wordt een positie op de vitaliteitsladder weergegeven. Per testonderdeel geven de scores inzicht in de door de deelnemer haalbare verbeteringen. De individuele wensen en prioriteiten van de deelnemer zijn via een intake eveneens opgenomen. Met onze expertise stellen wij vanuit de scores individuele trainingsadviezen op.

Veiligheid

Het DIAS is een veilige omgeving waarin de registraties AVG-proof zijn ondergebracht.

In de registratie wordt gewerkt met ‘flags’. Deze worden gebruikt om aan te geven wanneer een bepaalde handeling niet mag worden uitgevoerd zonder de medisch specialist te raadplegen.

Tijdens het testen zijn de trainers van SmileStone aanwezig die ervoor zorgdragen dat de bewegingen veilig worden uitgevoerd zodat het risico op blessures wordt geminimaliseerd.

Connect met ons voor meer informatie, samenwerking of demonstraties.

Bezoek

Boomstraat 131, Tilburg