FEEL-SE PRESENTEERT: HET INNOVATIEVE SMILESTONE PROGRAMMA

Wij gunnen iedereen eenboost in vitaliteit, toch?

Voor kwetsbare mensen is een vitaal leven alles behalve vanzelfsprekend. Zeker voor mensen met een somatisch-cognitieve problematiek. Juist voor hen hebben wij het baanbrekende SmileStone trainingsprogramma ontwikkeld. Het is hands-on, supereffectief en vooral heel leuk om te doen. Het dringt beperkingen aantoonbaar bij ze terug, geeft ze een forse dosis meer zelfvertrouwen en veel meer zelfregie. Het SmileStone programma richt zich nadrukkelijk op de overdracht naar jouw zorginstelling – voor blijvend resultaat – en is perfect in te passen in dagbestedingsprogramma’s. Zo geven wij de broodnodige boost in de vitaliteit van hen, die het het hardst nodig hebben.

high impact training
voor kwetsbare mensen

body | brain | behaviour

high impact training
voor kwetsbare mensen

body | brain | behaviour


WAAR WIJ GOED IN ZIJN

Wij ontwikkelen high impact fun-trainingen, een revolutionaire blend van cognitieve, fysieke en sociale trainingsmodules, waardoor wij kwetsbare mensen helpen aan een vitalere en inclusievere toekomst.

TRAININGSPROGRAMMA’S

1
Baanbrekende fysieke
trainingen.

Al onze trainingsprogramma’s zijn opnieuw ontwikkeld met een samenhang in motoriek, cognitie en beleving. Motorisch ligt de focus op obesitas, diabetes, rug-, knie- en heuppijnen en hart- en longfalen. Cognitief richten wij ons op lvb, NAH, Alzheimer, beginnende dementie, autisme en ADHD. We zetten daarbij in op het remmen van inhibitie bij overprikkeling, verkrijgen van meer focus, geheugenwinst, ruimtebesef en een beheerste spiercontractie. Beleving brengt plezier, de uitdaging en motivatie. We sturen ermee op sociale interactie, grenzen verleggen, samenwerken en uitdagingen. In samenhang met elkaar worden de beste resultaten bereikt.

Voor deze programma’s hebben we een grote verscheidenheid aan innovatieve tools, zoals een 50-tal individuele testen en 200 bewegingsmodules met thema’s en niveaus. Voor de cognitieontwikkeling zetten we ons zelf ontwikkelde CoGMO-applicatie in. We werken met digitale tools uit de wereld van de Esports, Gaming en Gamification maar ook klassieke spelvormen passen we toe. In onze communicatie gebruiken we een coachapp en ons eigen online thuistrainingsprogramma. Voor de veiligheid gebruiken we hartslagbewaking. Alle registraties en programma’s zijn ondergebracht in ons Data Informatie & Analyse Systeem (DIAS) waarin alle resultaten, analyses en programma’s samenkomen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

2
Pragmatische opleiding.

Voor het verwerven van de benodigde kennis, bieden we een Train the Trainer programma aan. Die kan bijvoorbeeld ook worden gegeven aan vrijwilligers en zij-instromers die naast een eigen ontwikkeling ook een sociale impact beogen. Zij zijn daardoor in staat bij te dragen aan draagvlak voor vitaliteit, verlichten de werkdruk van de medewerkers, dragen bij in de borging van het proces, maken de beheersing van operationele kosten beter uitvoerbaar en creëren met hun aanwezigheid meer grip op de in- en uitstroom van medewerkers.

De opleiding beslaat een kwartaal met ongeveer 1-uur theorie en praktijk en tenminste een kwartaalstage bij de eigen deelnemers. Veel aandacht wordt besteed aan kennis over somatisch-cognitieve aandoeningen en veilig trainen. Aan het einde van deze opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig testen af te nemen en trainingen te begeleiden vanuit vooraf opgestelde formats. Na het beëindigen van de stage kunnen de zorgaanbieder en trainer samen beslissen of en in welke hoedanigheid de trainer in de zorgorganisatie wordt opgenomen.

‘Onze aanpak is holistisch: sociaal, mentaal en fysiek in balans.’

‘Onze aanpak is holistisch: sociaal, mentaal en fysiek in balans.’

Wil Faber
initiatiefnemer

VITAAL WORDEN EN BLIJVEN IS VOOR IEDEREEN

3
Voor elke doelgroep. Voor iedereen.

We bieden een diversiteit in programma’s, afgestemd op de fases in de chronische aandoening.

Preventie

Voor deelnemers waarvan de chronische aandoeningen nog geen beperkend effect heeft. Het zijn efficiënte CoGMO-programma’s, grotendeels gericht op agiliteit, kracht, snelheid en conditie.

Herstel

Voor deelnemers waarvan de chronische aandoening nog reversibel is. Het zijn vooral effectieve CoGMO-programma’s – grotendeels gericht op de aandoening zelf – met de gedragscoaching en motiverende beleving.

Beleving

Voor deelnemers waarvan de chronische aandoening irreversibel is. Het zijn vooral motiverende CoGMO-programma’s gericht op de ADL en angstbeperking met leuke, belevingsgerichte elementen.

Sociaal

Voor deelnemers vanuit eenzaamheid. De verbindende CoGMO-programma’s bestaan uit ontmoeten, expressie, spelvormen en lunch of diner.

DATA INFORMATIE & ANALYSE SYSTEEM (DIAS)

4
Innovatie in input-output.

Het door ons ontwikkelde DIAS is AVG-proof en verwerkt de wensen van de cliënt en het zorgplan. Het DIAS bevat de input van alle metingen, testen en trainingen. Aan de hand van de individuele, semi-geautomatiseerde analyses worden de programma’s opgesteld en bijgestuurd.

In het DIAS zijn alle modules, thema’s, niveaus en trainingen opgeslagen met bijpassende informatie en visualisatie. Trainers kunnen hiervan gebruik maken als zij de gewenste formats willen toepassen. Ook onze coach-apps hebben hier hun plaats. Momenteel werken wij aan een bibliotheek waarin relevante somatische en cognitieve aandoeningen zijn uitgewerkt. Deze chronische aandoeningen worden vooraf geïnventariseerd en met flags gemarkeerd. Zo kunnen wij tijdig verwijzen naar een specialist. Veiligheid gaat immers boven alles!

TRAINEN THUIS

5
Zelfstandig met ondersteuning.

Soms kunnen deelnemers niet aansluiten bij een groep en is ondersteuning thuis de beste optie. Daarvoor zijn de volgende tools beschikbaar:

Onze coach-app: Deze geavanceerde app gebruiken wij tussen de deelnemers en de trainer. Hiermee kunnen vragen, filmpjes en huiswerkopdrachten worden gecommuniceerd.

Ons thuistrainingsprogramma: Met dit programma kunnen diverse oefenmodules online worden bekeken en door de deelnemers zelfstandig worden uitgevoerd.

Trainer Online: Afhankelijk van het beleid van de zorgaanbieder maakt de trainer op regelmatige, afgesproken tijdstippen online contact om de deelnemer op afstand te ondersteunen en oefeningen uit te laten voeren.

Trainer Thuis: Afhankelijk van het beleid van de zorgaanbieder komt de trainer thuis voor de daadwerkelijke ondersteuning, dit is als het ware een personal training.

SAMENWERKING

6
Samen aan de slag.
Wie doet wat?

Het gehele proces bestaat uit vier hoofdbestanddelen, te weten de kick-off, de eerste trainingsfase, de opleiding van trainers en de implementatie.

1. De cliënt en zorgorganisatie bepalen tezamen of een training wenselijk is en dat daarvoor de financiële middelen bescikbaar zijn. SmileStone stelt vervolgens een Service Level Agreement (SLA) op.

2. In beginsel neemt de cliënt deel aan een groep van 8-10 deelnemers voor een periode van tenminste 6 maanden in een locatie van SmileStone met 1-2 dagdelen per week. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar. SmileStone verzorgt de inhoudelijke aansturing, de zorgorganisatie het vervoer.

3. SmileStone en de zorgorganisatie rekruteren gezamenlijk de aspirant-trainer. SmileStone verzorgt de opleiding en de stageplaats. De zorgorganisatie bepaalt of en onder welke condities de trainer aan de zorgorganisatie wordt verbonden.

4. Na afloop van de trainingen wordt het proces voortgezet met implementatie bij de zorgorganisaties. SmileStone draagt zorg voor de benodigde ondersteuning.

KOM MET ONS IN CONTACT

Meerweten?

SmileStone Studio’s
Boomstraat 131
5038 GP Tilburg